Photo Rating Website
Start KURNIK OL xliveredist xlandera x1 plyn G004
misterstwo Pracy i Polityki społecznej Departament pożytku Publicznego

aaaaObiektyw-nieaaaa

Temat: Schronisko w Katowicach - POMÓŻMY IM ZNALEŹĆ DOMY !!! Ruszył wolontariat!
o opinię prawną. Opinia ta dotarła do mnie i jest dla nas zbawienna. Urząd ją przyjał - obecnie rusza prace nad regulaminem wolontariatu. Pisma - jeżeli ktoś chce prześle mu na...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=75461Temat: OPP - obowiązki sprawozdawcze
Na wielu wątkach pojawiają się nieścisłe informacje dotyczące obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego. Aby w pewien sposób usystematyzować te informację podaję linki do strony serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego, przyjętego przez organizację w polityce rachunkowości. Szczegółowe informacje na: Strona główna Departamentu Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/ obowiazki sprawozdawcze: http://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,obow...9df2224b5130ca Reszta informacji na podstronach: http://www.pozytek.gov.pl/ Myślę, że wielu osobom i organizacjom przydadzą się te informacje....
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=107070


Temat: zwolnienie lekarskie na stazu - prosze o pomoc
  Zasadnicze pytanie - czy ma Pani podpisaną jakąś umowę o pracę, czy też o "staż"? Czy "pracodawca" zgłosił Panią do ubezpieczeń społecznych? Dodam, że prawo pracy nie przewiduje jakichś prywatnych bezpłatnych staży, oczywiście oprócz staży po ukończeniu farmacji, co uważam za niezgodne z prawem, gdyż za każdą pracę należy się wynagrodzenie, a za staż - stypendium. Chyba, że chodzi tu o wolontariat - odsyłam do oficjalnej strony: Wolontariat w Polsce :: Ministerstwo Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego Temat przenoszę na prawo pracy.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=61090


Temat: Zamiast Fiskusowi Daj Zwierzakowi!
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://bopp.pozytek.gov.p....do?oppId=31932 Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem: http://www.psianiol.org.pl
Źródło: grabarz.net/forum/viewtopic.php?t=662


Temat: Czyń Dobro - wejdź i kliknij, nie bądź ch*j ^^
:: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego
Źródło: fuzja.com/forum/showthread.php?t=3324


Temat: Czyń Dobro - wejdź i kliknij, nie bądź ch*j ^^
organizacje pożytku publicznego pod poniższym adresem: 1% podatku na rzecz OPP :: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego
Źródło: fuzja.com/forum/showthread.php?t=3324


Temat: wolontariuszom mówimy WON !!!
Pożytku Publicznego Ministerstwa Polityki Społecznej - mówi Aleksandrowicz. I taką umowę Inicjatywa dla Zwierząt podpisała z miastem w lutym br. Organizacja wzięła na siebie przygotowanie chętnych do pracy w schronisku, zapewniła ... dla zwierząt i wybiegów - tłumaczy Krasnodębski. Szef schroniska zgadza się jedynie na współpracę przy szukaniu domów zastępczych dla psów. - Promowanie adopcji bez znajomości charakterów psów jest praktycznie niemożliwe. Zwierzęta ... która chce swoją pracą i pieniędzmi pomagać skrzywdzonym zwierzętom, musi wciąż udowadniać, że jej działanie jest zgodne z prawem. Nieustanne przedłużanie sprawy powoduje, że wcześniejsza praca wolontariuszy zostanie zmarnowana - mówi...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=22359


Temat: 1% podatku za 2007
W rubryce i ktorej piszesz mozna wpisywac informacje ułatwiające kontakt z podatnikiem czyli tym, kto składa zeznania. Nie ma prawnej możliwości by darować ten 1% konkretnej jednostce organizacyjnej harcerstwa, organizacją pożytku publicznego jest ZHP jako taki i wladze tej organizacji decyduja komu i ile pieniędzy przekażą. A takie wymyślane dopiski do PIT co najwyżej spowodują, że podatnik będzie musiał sie tłumaczyc z ... ten 1 %. Twoja informacja jest myląca, jakiś lokalny wynalazek. Obowiązują wyłącznie objasnienia Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi na błędne sugestie forumowicza "naive", dotyczące przekazywania 1 % na ZHP - Hufiec w Lesku: Po pierwsze w cytowanym tekście jest dużo błędów - skoro to cytat, więc nie będziemy poprawiać! Po drugie skoro szanowny "naive" powołuje się na objaśnienia Ministerstwa Finansów, niech zechce przeczytać to: MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Podatków Dochodowych Adres ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Telefon + 22 694 33 26 + 22 826 53 94 Fax +48 22 694 33 31 Komunikat w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędów skarbowych 2007.12.21 15:52 Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez ... bankowy organizacji pożytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubiegłych. Powyższa zmiana zasad przekazywania wpłat z tytułu 1% nie oznacza, że darczyńcy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazania. Nadal to podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji pożytku publicznego, której organizacji oraz jaką kwotą. Taka sama reguła obowiązywała w poprzednim stanie prawnym. Zgodnie z istniejącym do końca ... przysługiwało z tytułu dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem wprowadzona zmiana dotyczy jedynie mechanizmu przekazywania 1%. Nie ogranicza natomiast prawa podatnika do obdarowywania organizacji pożytku publicznego. Nie pomniejsza również roli jaką organizacje pożytku publicznego odgrywają w życiu społecznym. W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38 podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Powyższą zmianę zasad przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce ‟Inne informacje, w tym ułatwiające ... 59 – PIT-38. Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. ------------------------------------------------------------------------- Oto link do komunikatu Ministerstwa Finansów: http://mf.gov.pl/dokument.php?const=...rtalMF=0638ce4 Forumowicz "naive" napisał: Informacji najlepiej szukać na stronach Ministerstwa Finansow, tam też są wszystkie potrzebne objasnienia. Harcerze chcieli coś wymyslić, ale słabo im to wyszło. Właśnie to zrobiliśmy i wyszło dobrze. W...
Źródło: forum.bieszczady.info.pl/showthread.php?t=4066Obiektyw-nie

Designed By Royalty-Free.Org